"Нашата цел е УСПЕХЪТ"

 Основната стратегическа цел, която ние - учителите в ОУ „Ран Босилек” си поставяме, 

е осигуряването на най-високо ниво на подготовка, интелектуално, нравствено и физическо развитие 

на своите ученици, с оглед повишаване на конкурентноспособността им 

за продължаване на образованието им в страната и чужбина. 

                     Нина Динева Митева – Директор на ОУ „Ран Босилек”

Начален етап

Анелия Колева Бабатова  - старши учител, IА клас

Даниела Иванова Казанджиева - главен учител, IБ клас

Росица Иванова Димитрова - учител, IВ клас

Анелия Ангелова Димитрова - старши учител, IIА клас

Красимира Маринова Рускова - старши учител, IIБ клас

Десислава Пламенова Войчева - учител, IIВ клас

Радостина Иванова Върбанова - старши учител, IIIА клас

Красимира Павлова Буздрева - старши учител, IIIБ клас

Теодора Здравкова Христова-Карапавлова - учител IIIВ клас

Светлана Донкова Челебиева - старши учител, IVА клас

Галина Георгиева Начева – старши учител, IVБ клас

Силвия Веселинова Василева - учител IVВ клас

Теменуга Огнянова Атанасова - учител по английски език

Момчил Николаев Вътков - учител по ФВС

 

Прогимназиален етап

Нели Пенева Пейкова – главен учител по БЕЛ

Марияна Александрова Александрова – старши учител по БЕЛ

Емилия Христова Недкова – старши учител по английски език

Виолета Василева Йорданова – старши учител по математика 

Диана Цонева Минчева –  старши учител по математика

Васвие Феим Адем - учител ИКТ

Бистра Данкова Кисьова – старши учител по география и история

Мария Баева Костова - старши учител по история

Светлана Павлова Божинова-Антова – старши учител по химия и биология

Гриша Ангелов Гатев – старши учител по изобразително изкуство

Наталия Иванова Цанчева – учител по музика

Румяна Христова Христова – старши учител по ФВС

 

Възпитатели

Павлина Георгиева Иванова –  старши учител IA клас

Миглена Константинова Балканджиева - учител IБ клас

Антония Радославова Ямалиева - старши учител, IВ клас

Стела Райкова Пенчева - учител IIА клас

Галина Иванова Иванова  - старши учител IIБ клас

Павлина Стефанова Тумбалова - учител IIВ клас

Симона Детелинова Рачева - учител IIIA клас

Милена Денчева Пенева - старши учител IIIБ клас

Марияна Павлова Драголова – старши учител IIIВ клас

Йоана Марио Иванова - учител IVА клас

Татяна Николова Ангелова - старши учител IVБ клас

Росица Николова Иванова - учител IVВ клас

Теодора Тодорова Чобанова – старши учител V клас