"Нашата цел е УСПЕХЪТ"

 

 Основната стратегическа цел, която ние - учителите в

ОУ „Ран Босилек” си поставяме, е осигуряването на най-високо ниво на подготовка, интелектуално, нравствено и физическо развитие на своите ученици, с оглед повишаване на конкурентноспособността им за продължаване на образованието им в страната и чужбина. 

 

Нина Динева Митева – Директор на ОУ „Ран Босилек”

 

Начален етап

Радостина Иванова Върбанова - старши учител, IА клас

Красимира Павлова Буздрева - старши учител, IБ клас

Теодора Здравкова Христова-Карапавлова - учител IВ клас

Светлана Донкова Челебиева - старши учител, IIА клас

Галина Георгиева Начева – старши учител, IIБ клас

Силвия Веселинова Василева - учител IIВ клас

Валерия Иванова Колева - старши учител, IIIА клас

Даниела Иванова Казанджиева - главен учител, IIIБ клас

Росица Иванова Димитрова - учител, IIIВ клас

Анелия Ангелова Димитрова - старши учител, IVА клас

Марияна Павлова Драголова – старши учител, IVБ клас

Десислава Пламенова Войчева - учител, IVВ клас

Красимира Маринова Рускова - старши учител, IVГ клас

Теменуга Огнянова Атанасова - учител по английски език

 

Прогимназиален етап

Нели Пенева Пейкова – главен учител по БЕЛ

Марияна Александрова Александрова – старши учител по БЕЛ

Емилия Христова Байданова-Недкова – старши учител по английски език

Виолета Василева Йорданова – старши учител ИКТ, математика и физика 

Дарина Ботева Проданова –  старши учител по математика

Мария Баева Костова – старши учител по география и история

Светлана Павлова Божинова-Антова – старши учител по химия и биология

Гриша Ангелов Гатев – старши учител по изобразително изкуство

Наталия Иванова Цанчева – учител по музика

Румяна Христова Христова – старши учител по ФВС

 

Възпитатели

Симона Детелинова Рачева - учител IA клас

Милена Денчева Пенева - старши учител IVБ клас

Ивелина Иванова Радкова - учител IВ клас

Рослана Богданова Ганчева - учител IIА клас

Татяна Николова Ангелова - старши учител IIБ клас

Петя Николова Генчева - учител IIВ клас

Павлина Георгиева Иванова – старши учител IIIА клас

Миглена Константинова Балканджиева - учител IIIБ клас

Антония Радославова Ямалиева - старши учител, IIIВ клас

Анелия Колева Бабатова –  старши учител IVA клас

Васвие Феим Адем - учител IVБ клас

Росица Николова Иванова -  учител IVВ клас

Галина Иванова Иванова  - старши учител IVГ клас

Теодора Тодорова Чобанова – старши учител V клас