"Нашата цел е УСПЕХЪТ"

 

 Основната стратегическа цел, която ние - учителите в

ОУ „Ран Босилек” си поставяме, е осигуряването на най-високо ниво на подготовка, интелектуално, нравствено и физическо развитие на своите ученици, с оглед повишаване на конкурентноспособността им за продължаване на образованието им в страната и чужбина. 

 

Нина Динева Митева – Директор на ОУ „Ран Босилек”

 

Начален етап

Светлана Донкова Челебиева - старши учител, IА клас
Галина Георгиева Начева – старши учител, IБ клас
Силвия Веселинова Василева - учител IВ клас

Валерия Иванова Колева - старши учител, IIА клас

Даниела Иванова Казанджиева - главен учител, IIБ клас

Росица Иванова Димитрова - учител, IIВ клас

Анелия Ангелова Димитрова - старши учител, IIIА клас

Марияна Павлова Драголова – старши учител, IIIБ клас

Десислава Пламенова Войчева - учител, IIIВ клас
Красимира Маринова Рускова - старши учител, IIIГ клас

Радостина Иванова Върбанова - старши учител, IVА клас

Красимира Павлова Буздрева - старши учител, IVБ клас

Теменуга Огнянова Атанасова - учител по английски език

 

Прогимназиален етап

Нели Пенева Пейкова – главен учител по БЕЛ

Марияна Александрова Александрова – старши учител по БЕЛ

Емилия Христова Байданова-Недкова – старши учител по английски език

Виолета Василева Йорданова – старши учител ИКТ, математика и физика 

Дарина Ботева Проданова –  старши учител по математика

Мария Баева Костова – старши учител по география и история

Светлана Павлова Божинова-Антова – старши учител по химия и биология

Гриша Ангелов Гатев – старши учител по изобразително изкуство

Наталия Иванова Цанчева – учител по музика

Румяна Христова Христова – старши учител по ФВС

 

Възпитатели

Румяна Петкова Колева - учител IA клас
Татяна Николова Ангелова - старши учител, IБ клас
Стела Райкова Пенчева - учител IВ клас
Павлина Георгиева Иванова – старши учител IIА клас
Миглена Константинова Балканджиева - учител IIБ клас
Антония Радославова Ямалиева - старши учител, IIВ клас

Теодора Здравкова Христова-Карапавлова – старши учител IIIA,Б клас

Росица Николова Иванова -  учител, IIIВ клас

Галина Иванова Иванова  - старши учител IIIГ клас

Симона Детелинова Рачева - учител IVА клас

Милена Денчева Пенева - старши учител IVБ клас
Теодора Тодорова Чобанова – старши учител V клас