“Ран Босилек” е училище приемник на Първа прогимназия “Радион Умников”, открита през 1891г. Наред със знанията учителите преподават на своите възпитаници любов към музиката, танците, песните, българското слово и те се превръщат в малки творци. В умниковото училище се създава първият детски училищен театър с ръководител Елена Кръстьо Сарафова. Пиесите се изнасят в Драматичния театър. Хоровото изкуство се развива от учителя Величко Мянков и диригента Стефан Гръблев.

       През 1967г. учители и ученици влизат в нова сграда в кв. “Камъка”. Новото училище приема името на вълшебника от приказния свят на детството - Ран Босилек. И деца, и учители имат амбиция да докажат, че не само ще продължат традициите на старото училище, но и ще създадат нещо ново. Непрекъснатото допълване на учебния процес с нови художествено-творчески дейности извисява авторитета на училището и то се налага като водещо в региона и страната, като модел за организация на цялостен учебно-възпитателен процес.