На Ран Босилек

Учителю детски, високо изправен,

пак гледаш ни кротък и благ,

букетче ти носим - цветенца и здравец

най-искрен признателен знак.

 

Къщурката бяла, където роден си,

отдавна школо замени,

дечица честити с гласчета и песни

изпълват му всичките дни.

 

А твоите приказки, стихчета сладки

в читанките още четат

и също по детски в своите тетрадки

се учат от теб да творят.

 

Потомците твои сега, след години

отново възторг ни обвзе –

в поклони за всичко, на нас що дари ни,

подгъваме своите нозе.

 

И с думи горещи ти името славим

години сто трийсет до днес,

че от децата ни ти хора направи,

Учителю, - слава и чест!

 

Христо Мандев

                   09.09.2016 г.

        Благодарим на господин Христо Мандев, който написа това чудесно стихотворение по случай 130 години от рождението на обичания детски писател и патрон на нашето училище Ран Босилек.