Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 година:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - VII клас
 

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

04.02.2021 г. – I - VII клас

 

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:

23.06.2021 г. –  І – III клас 
30.06.2021 г. – IV – VIІ клас 
 

Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII

  Свободни места за учебната 2020/2021 г.

    1 клас - няма свободни места

    2 клас - има свободни места

    3 клас - няма свободни места

    4 клас - няма свободни места

    5 клас - няма свободни места

    6 клас - има свободни места

    7 клас - няма свободни места