ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна
22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна
                              05.02.2019 г. – междусрочна
30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ 
23.05.2019 г. – втори ДЗИ

 

ДНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НВО В VII КЛАС:

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
19.06.2019 г. – НВО по математика
21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

06.02.2019 г. – I - VII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА:

31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)
14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)
28.06.2019 г. – VII клас (18 учебни седмици)

 

  Свободни места за учебната 2018/2019 г.

    1 клас - няма свободни места

    2 клас - няма свободни места

    3 клас - няма свободни места

    4 клас - няма свободни места

    5 клас - няма свободни места

    6 клас - няма свободни места

    7 клас - няма свободни места