ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

 

01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл. – есенна
21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл. – коледна
05.02.2020 г.                                  – междусрочна
11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл. – пролетна 

 

 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

 

06.02.2020 г. – I - VII клас

 

 

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА:

 

29.05.2020 г. – I - III клас (14 учебни седмици)
16.06.2020 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2020 г. – VII  (18 учебни седмици)

 

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

 

20.05.2020 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
22.05.2020 г. – втори ДЗИ

09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ в края на VII
11.06.2020 г. – НВО по математика в края на VII

 

 

  Свободни места за учебната 2019/2020 г.

    1 клас - има свободни места

    2 клас - няма свободни места

    3 клас - няма свободни места

    4 клас - няма свободни места

    5 клас - има свободни места

    6 клас - няма свободни места

    7 клас - няма свободни места