Клас

Заглавие на учебника или учебното помагало

Издателство и авторски

колектив

 1.  

VII-ми

Български език

“Булвест 2000” – Петров

 1.  

VII-ми

Литература

“Булвест 2000” – Герджикова

 1.  

VII-ми

Английски език

"Експрес Пъблишинг" - Дули, Евънс

 1.  

VII-ми

Математика

„Просвета-София” – Нинкова

 1.  

VII-ми

Информационни технологии

„Домино” -  Първанов

 1.  

VII-ми

География и икономика

„Булвест 2000” – Пенин

 1.  

VII-ми

История и цивилизация

„Просвета-София” – Гаврилова

 1.  

VII-ми

Физика и астрономия

ИК „Анубис”  – Златкова

 1.  

VII-ми

Химия и опазване на околната среда

ИК „Анубис” - Цаковски

 1.  

VII-ми

Биология и здравно образование

„Булвест 2000” - Овчаров

 1.  

VII-ми

Музика

„Просвета-София” – Сотирова

 1.  

VII-ми

Изобразително изкуство

ИК „Анубис” – Занков

 1.  

VII-ми

Технологии и предприемачество

“Бит и техника” – Николова