Клас

Заглавие на учебника или учебното помагало

Издателство и авторски

колектив

1.       

V – ти

Български език

“Булвест 2000” – Петров

2.       

V – ти

Литература

Булвест 2000” – Герджикова

3.       

V – ти

Английски език

"Юнивърс" – Евънс и Дули

4.       

V – ти

Математика

„Aнубис” – Витанов

  5.

V – ти

Информационни технологии

"Архимед 2" - Аврамова и Хаджилалов

 6.        

V – ти

География и икономика

„Булвест 2000” – Пенин

7.      

V – ти

История и цивилизации

Просвета-София” – Леков

8.       

V – ти

Човекът и природата

„Булвест 2000” – Максимов

9.       

V – ти

Музика

„Просвета-София” – Сотирова

  10.

V – ти

Изобразително изкуство

Булвест 2000” Немцов

  11.

V – ти

Технологии и предприемачество

“Бит и техника” – Николова