Клас

Заглавие на учебника или учебното помагало

Издателство и авторски колектив

1

I – ви

Буквар

“Просвета Плюс” - Димитрова

2

I – ви

Читанка

“Просвета Плюс” - Димитрова

3

I – ви

Тетрадка по писане №1

“Просвета Плюс” - Димитрова

4

I – ви

Тетрадка по писане № 2

“Просвета Плюс” - Димитрова

5

I – ви

Тетрадка по български език № 3

“Просвета Плюс” - Димитрова

6

I – ви

Тетрадка към читанка

“Просвета Плюс” - Димитрова

7

I – ви

Математика

“Просвета Плюс” - Ангелова

8

I – ви

Тетрадка по математика № 1

“Просвета Плюс” - Ангелова

9

I – ви

Тетрадка по математика № 2

“Просвета Плюс” - Ангелова

10

I – ви

Околен свят

“Просвета Плюс” - Василева

11

I – ви

Тетрадка по околен свят

“Просвета Плюс” - Василева

12

I – ви

Музика

“Просвета Плюс” – Калоферова

13

I – ви

Изобразително изкуство

“Бит и техника” – Папазов

14

I – ви

Технологии и предприемачество

“Просвета Плюс” - Витанов

15

I – ви

Албум по технологии и предприемачество

“Просвета Плюс”- Витанов