Клас

Заглавие на учебника или учебното помагало

Издателство и авторски

колектив

1.

VI – ти

Български език

“Булвест 2000” – Петров

2.

VI – ти

Литература

Булвест 2000” – Герджикова

3.

VI – ти

Английски език

„Юнивърс” – Дули

4.

VI – ти

Математика

Просвета-София” – Нинкова

 5.

VI – ти

Информационни технологии

"Домино" - Първанов

6.

VI – ти

География и икономика

„Булвест 2000” – Пенин

7.

VI – ти

История и цивилизация

Просвета-София” – Павлов

8.

VI – ти

Човекът и природата

„Булвест 2000” – Максимов

9.

VI – ти

Музика

„Просвета-София” – Сотирова

10.

VI – ти

Изобразително изкуство

Анубис” Занков

11.

VI – ти

Технологии и предприемачество

“Бит и техника” – Николова