Като приемник на Първа прогимназия „Радион Умников”, създадена още през 1891г., ОУ “Ран Босилек” съхранява в себе си и продължава традициите на българското образование.

В масивната четириетажна сграда на училището са разположени класни стаи, кабинети, зала за тържества или други училищни мероприятия, библиотека, столова, медицински кабинет, администрация, физкултурен сектор.

От няколко години, със средства от бюджета, започна поетапно обновяване на материалната база - класни стаи, коридори, стълбища и фоайета.

Гордост за училището са компютърните кабинети, оборудвани с нови компютри, интерактивни дъски и осигурен достъп до интернет мрежата.

Физкултурният сектор, който през лятото на 2015 г. и 2016 г. беше изцяло ремонтиран, разполага с 2 салона, съблекални и фитнес - зала.

За нуждите на най-малките, обхванати в целодневна форма на обучение, са обновени единадесет класни стаи. Часовете за отдих и игри се осъществяват във върешния двор и игротеката на училището.

Библиотеката е разположена на първия етаж на училището и разполага с голяма сбирка от художествена и научна литература.

Училището разполага с медицински кабинет и се посещава от учениците, които имат нужда от специализирана помощ.

Училищният стол, намиращ се в сутерена на училището, е ремонтиран през 2009 г. с финансовата помощ на Училищното настоятелство и обзаведен, а през лятото на 2013 г. и обновен. На учениците от І-ІV клас се раздават безплатни закуски по програмата „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от І-ІV клас”. Училището предлага възможност за поевтиняване на обедното хранене на децата от I до VII клас, обхванати в целодневна форма на обучение.

За задоволяване нуждите на ученици и персонал от здравословна храна и напитки работи и училищен бюфет, където се удовлетворяват и най-високите изисквания.