Изказваме нашата голяма благодарност на Училищното настоятелство при ОУ „Ран Босилек” за финансовата и материална подкрепа.

 

Училищно настоятелство при ОУ „Ран Босилек” - осъщесвява обществено-

полезна дейност, като:

-  Обсъжда и изготвя предложения пред съответните органи за развитието на училището, както и за решаването на текущи проблеми;

 

-  Разработва и предлага за обсъждане и приема програми, подпомагащи УВР;

 

-  Осигурява възможности за дискусии, имащи отношение към образователното и личностно развитие на децата.

 

-  Осъществява дейности, насочени към организационното и финансовото осигуряване на училището и за решаване на проблемите с материалната база.