5 а клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Математика

Български език и литература

Математика

География и икономика

Български език и литература -ИУЧ

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

История и цивилизация

Човекът и природата

Английски език

Български език и литература

Английски език

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Информационни технологии

Английски език

Човекът и природата

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Български език и литература

Музика

Български език и литература

Музика

Математика- ИУЧ

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Технологии и предприемачество

Английски език

Човекът и природата

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Изобразително изкуство

Математика

Технологии и предприемачество

Математика

История и цивилизация

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

5 б клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

История и цивилизация

Човекът и природата

Английски език

Български език и литература

Английски език

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Български език и литература

Математика

Математика

География и икономика

Изобразително изкуство

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Математика

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Математика

Изобразително изкуство

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Математика- ИУЧ

Английски език

Човекът и природата

Английски език

Човекът и природата

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Информационни технологии

Музика

Български език и литература

Технологии и предприемачество

История и цивилизация

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Музика

Български език и литература

Български език и литература

Технологии и предприемачество

Български език и литература -ИУЧ

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

6 а клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Български език и литература

География и икономика

История и цивилизация

Технологии и предприемачество

Математика- ИУЧ

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Английски език

Английски език

Изобразително изкуство

Български език и литература

Математика- ИУЧ

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Музика

Математика

Изобразително изкуство

Музика

Български език и литература

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Математика

Български език и литература

Английски език

Информационни технологии

История и цивилизация

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Математика

Математика

Български език и литература -ИУЧ

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

6 б клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Английски език

Английски език

Технологии и предприемачество

Математика

География и икономика

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Изобразител но изкуство

География и икономика

История и цивилизация

Музика

Български език и литература -ИУЧ

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Изобразител но изкуство

Български език и литература

Английски език

Информационни технологии

История и цивилизация

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Човекът и природата

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Човекът u природата

Физическо възпитание и спорт

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Математика

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Математика- ИУЧ

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Български език и литература

Музика

Математика

Физическо възпитание и спорт

Математика- ИУЧ

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

7 а клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Технологии

Математика

Български език и литература

Английски език

Биология и здравно образование

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Физика и астрономия

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Химия и опазване на околната среда

Музика

Математика

География и икономика

Математика- ИУЧ

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Английски език

Информационни технологии

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература-ИУЧ

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Български език и литература

Биология и здравно образование

История и цивилизация

Химия и опазване на околната среда

Английски език

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

История и цивилизация

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Изобразител но изкуство

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

Изобразител но изкуство

 

7 б клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Математика

Български език и литература

Физика и астрономия

Математика

Технологии

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Химия и опазване на околната среда

Математика

Математика

Английски език

Български език и литература -ИУЧ

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Български език и литература

Информационни технологии

Български език и литература

Български език и литература

Биология и здравно образование

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Музика

Биология и здравно образование

Български език и литература

География и икономика

Математика- ИУЧ

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

История и цивилизация и цивилизация

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Английски език

Изобразително изкуство

История и цивилизация

Химия и опазване на околната среда

Английски език

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

Изобразително изкуство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 в клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Химия и опазване на околната среда

Математика

Български език и литература

Музика

Български език и литература -ИУЧ

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Биология и здравно образование

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

История и цивилизация

География и икономика

История и цивилизация

Химия и опазване на околната среда

Математика- ИУЧ

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Български език и литература

Изобразително изкуство

Математика

Български език и литература

Английски език

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Английски език

Изобразително изкуство

Физика и астрономия

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Физическо възпитание и спорт

Биология и здравно образование

Информационни технологии

Английски език

Физика и астрономия

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

Технологии и предприемачество