5 а клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Информационни технологии

Български език и литература

История и цивилизация

География и икономика

Английски език

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Математика

Български език и литература

Математика

Английски език

Български език и литература

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Български език и литература

Математика

Английски език

Български език и литература

Български език и литература -ИУЧ

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Изобразително изкуство

Музика

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизация

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Изобразително изкуство

Човекът и природата

Технологии и предприемачество

Математика

Физическо възпитание и спорт

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Човекът и природата

Английски език

Технологии и предприемачество

Музика

Математика- ИУЧ

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

5 б клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Музика

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Математика- ИУЧ

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Информационни технологии

Математика

Български език и литература

География и икономика

Български език и литература -ИУЧ

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Музика

История и цивилизация

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Български език и литература

Изобразител но изкуство

Английски език

Човекът и природата

Английски език

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Човекът и природата

Изобразител но изкуство

История и цивилизация

Български език и литература

Технологии и предприемачество

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

Математика

Математика

Технологии и предприемачество

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

6 а клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература -ИУЧ

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Човекът и природата

География и икономика

Математика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Музика

Математика

Изобразително изкуство

Български език и литература

Човекът и природата

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Математика

Български език и литература

Изобразително изкуство

Математика

Музика

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

История и цивилизация

Английски език

Български език и литература

Английски език

Математика- ИУЧ

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Български език и литература

Технологии и предприемачество

История и цивилизация

География и икономика

Математика- ИУЧ

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

6 б клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Български език и литература

География и икономика

Български език и литература

Български език и литература

Изобразител но изкуство

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Изобразител но изкуство

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Човекът и природата

Английски език

История и цивилизация

Математика

Български език и литература -ИУЧ

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

История и цивилизация

Математика

Физическо възпитание и спорт

Музика

Математика- ИУЧ

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Математика

Български език и литература

Математика

География и икономика

Математика- ИУЧ

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Технологии и предприемачество

Музика

Информационни технологии

Английски език

Човекът u природата

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

6 в клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Човекът и природата

Математика

Технологии и предприемачество

Математика

Физическо възпитание и спорт

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Български език и литература

Английски език

История и цивилизация

Български език и литература

Математика- ИУЧ

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Английски език

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Математика- ИУЧ

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Математика

Български език и литература

Математика

География и икономика

Български език и литература -ИУЧ

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Физическо възпитание и спорт

Музика

Български език и литература

Изобразително изкуство

Човекът u природата

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

История и цивилизация

Информационни технологии

Български език и литература

Изобразително изкуство

Музика

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

7 а клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Технологии

Български език и литература

Български език и литература

Физика и астрономия

Информационни технологии

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

История и цивилизация

Български език и литература

Английски език

Математика

Математика- ЗИП

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Математика

Физическо възпитание и спорт

Математика

Изобразител но изкуство

Английски език

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

Физика и астрономия

Изобразител но изкуство

Български език и литература -ЗИП

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Български език и литература

Математика

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

Музика

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Английски език

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

История и цивилизация

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

7 б клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Математика

Изобразител но изкуство

Английски език

Технологии

Български език и литература -ЗИП

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Музика

Изобразител но изкуство

Физическо възпитание и спорт

Математика

Английски език

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

История и цивилизация и цивилизация

Биология и здравно образование

Български език и литература

Математика- ЗИП

Информационни технологии

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Химия и опазване на околната среда

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Английски език

География и икономика

Математика

Физика и астрономия

История и цивилизация

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Физика и астрономия

Български език и литература

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

Физическо възпитание и спорт

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа