5 а клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Английски език

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

История и цивилизация

География и икономика

Математика

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Човекът и природата

Английски език

Английски език

Информационни технологии

История и цивилизация

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Български език и литература

Музика

Човекът и природата

Български език и литература

Български език и литература -ИУЧ

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Математика- ИУЧ

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Изобразително изкуство

Математика

Технологии и предприемачество

Музика

Математика- ИУЧ

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

5 б клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

История и цивилизация

География и икономика

Математика

Технологии и предприемачество

Български език и литература -ИУЧ

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

Английски език

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Математика

Изобразително изкуство

Човекът и природата

География и икономика

Математика- ИУЧ

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Човекът и природата

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Информационни технологии

Математика- ИУЧ

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Музика

Математика

Български език и литература

Музика

История и цивилизация

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Български език и литература

Математика

Физическо възпитание и спорт

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

6 а клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Български език и литература

Музика

Изобразително изкуство

Български език и литература

История и цивилизация

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Английски език

Математика

Изобразително изкуство

Човекът и природата

Български език и литература - ИУЧ

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Музика

География и икономика

История и цивилизация

Математика

Английски език

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

Английски език

Математика- ИУЧ

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Математика

Български език и литература

Човекът и природата

Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Човекът и природата

Информационни технологии

Математика

Технологии и предприемачество

Български език и литература

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

6 б клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Изобразител но изкуство

Математика

Английски език

География и икономика

Математика- ИУЧ

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Изобразител но изкуство

Музика

История и цивилизация

Български език и литература

История и цивилизация

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Човекът u природата

Български език и литература - ИУЧ

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Музика

Английски език

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Човекът и природата

Информационни технологии

Математика

Математика

Технологии и предприемачество

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Човекът u природата

Английски език

Технологии и предприемачество

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

7 а клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Английски език

Математика

История и цивилизация

Български език и литература

Математика- ИУЧ

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Музика

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Математика- ИУЧ

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Математика

Музика

Български език и литература

Английски език

Физическо възпитание и спорт

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Информационни технологии

Биология и здравно образование

Изобразител но изкуство

География и икономика

Биология и здравно образование

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

История и цивилизация

Английски език

Математика

Химия и опазване на околната среда

Български език и литература-ИУЧ

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Български език и литература

География и икономика

Физика и астрономия

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература-ИУЧ

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

Технологии и предприемачество

 

7 б клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Информационни технологии

Български език и литература

Физика и астрономия

Математика

Български език и литература -ИУЧ

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Математика

Английски език

Математика

Английски език

Български език и литература -ИУЧ

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

История и цивилизация и цивилизация

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Биология и здравно образование

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Български език и литература

География и икономика

Български език и литература

Химия и опазване на околната среда

Изобразително изкуство

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Английски език

Биология и здравно образование

История и цивилизация

Физическо възпитание и спорт

Математика- ИУЧ

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Музика

Музика

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

Математика- ИУЧ

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

Технологии и предприемачество

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 в клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Музика

Английски език

Български език и литература

Английски език

Физическо възпитание и спорт

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Математика

Информационни технологии

Български език и литература

Математика

Математика- ИУЧ

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Музика

Математика- ИУЧ

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Английски език

Математика

Физика и астрономия

Български език и литература

Български език и литература -ИУЧ

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Физическо възпитание и спорт

География и икономика

Изобразително изкуство

География и икономика

Български език и литература -ИУЧ

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

История и цивилизация

Биология и здравно образование

История и цивилизация

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

Технологии и предприемачество