Седмично разписание на учебните занятия

на учениците от V - VII клас

 

5 а клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Информационни технологии

Български език и литература

Английски език

Изобразител но изкуство

Английски език

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Музика

Човекът и природата

Математика

Изобразител но изкуство

Математика- ИУЧ

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Математика

Английски език

Български език и литература

Човекът и природата

Музика

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Човекът и природата

Математика

География и икономика

Математика

БЕЛ-ИУЧ

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Английски език

История и цивилизации

Технологии и предприема чество

Български език и литература

История и цивилизации

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Технологии и предприема чество

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

5 б клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Английски език

Математика

Български език и литература

Английски език

БЕЛ-ИУЧ

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Човекът и природата

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Информацион ни технологии

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Български език и литература

Изобразително изкуство

Човекът и природата

Математика

Математика- ИУЧ

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Математика

История и цивилизации

Английски език

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Математика

Английски език

Музика

Български език и литература

Технологии и предприемачество

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Музика

История и цивилизации

География и икономика

Човекът и природата

Технологии и предприемачество

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

5 в клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Български език и литература

Български език и литература

Човекът и природата

Математика

Информацион ни технологии

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Английски език

Английски език

Музика

Английски език

БЕЛ-ИУЧ

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Човекът и природата

Математика

Български език и литература

История и цивилизации

Английски език

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Математика

История и цивилизации

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Математика- ИУЧ

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

География и икономика

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Математика

Български език и литература

Музика

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

5 г клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

Музика

Информационни технологии

Математика- ИУЧ

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Изобразително изкуство

Математика

Човекът и природата

Математика

Английски език

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Изобразително изкуство

История и цивилизации

География и икономика

Български език и литература

БЕЛ-ИУЧ

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Английски език

Български език и литература

Английски език

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Технологии и предприемачество

Музика

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Математика

Английски език

Български език и литература

Технологии и предприемачество

История и цивилизации

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

6 а клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Технологии и предприемачество

Английски език

Математика

История и цивилизации

Математика- ИУЧ

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Български език и литература

Математика- ИУЧ

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Български език и литература

Математика

Английски език

Математика

Изобразително изкуство

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Математика

Човекът и природата

Музика

Английски език

Изобразително изкуство

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Музика

Информационни технологии

Български език и литература

География и икономика

Човекът и природата

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

География и икономика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

БЕЛ-ИУЧ

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

6 б клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Музика

Изобразително изкуство

История и цивилизации

Български език и литература

Технологии и предприемачество

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Български език и литература

Изобразително изкуство

Английски език

История и цивилизации

Музика

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Математика

Човекът и природата

Математика

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

География и икономика

Математика

Физическо възпитание и спорт

Математика

Математика- ИУЧ

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

Математика- ИУЧ

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Английски език

Информационни технологии

Български език и литература

География и икономика

БЕЛ-ИУЧ

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

 

 

7 а клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Английски език

Английски език

Информационни технологии

Физическо възпитание и спорт

Английски език

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Математика

Математика

Математика

Български език и литература

Биология и здравно образование

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

Музика

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Български език и литература

География и икономика

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Български език и литература

Български език и литература

Изобразително изкуство

История и цивилизации

Български език и литература

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

География и икономика

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

БЕЛ-ИУЧ

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

Музика

Математика

Математика- ИУЧ

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

 

 

Технологии и предприемачес тво

 

7 б клас

 

Времетраене на учебен час –

45 мин. / 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 45

понеделник:

8 00 – 8 40

Математика

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Музика

2

8 55 – 9 40

понеделник:

8 50 – 9 30

Английски език

Английски език

Български език и литература

Информацион ни технологии

Английски език

3

9 50 – 10 35

понеделник:

9 40 – 10 20

География и икономика

Български език и литература

Музика

История и цивилизации

Математика- ИУЧ

 

10 35 – 10 55

понеделник:

10 20 – 10 40

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

4

10 55 – 11 40

понеделник:

10 40 – 11 20

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

История и цивилизации

Изобразително изкуство

География и икономика

5

11 50 – 12 35

понеделник:

11 30 – 12 10

Химия и опазване на околната среда

Биология и здравно образование

Математика

Математика

БЕЛ-ИУЧ

6

12 45 – 13 30

понеделник:

12 20 – 13 00

Физическо възпитание и спорт

Физика и астрономия

Химия и опазване на околната среда

Физика и астрономия

Биология и здравно образование

7

13 40 – 14 20

понеделник:

13 10 – 13 50

Час на класа

 

Технологии и предприемачество