1 а клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Музика

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

2

9 15 – 9 50

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература -ИУЧ

Български език и литература -ИУЧ

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Физическо възпитание и спорт

Математика

Математика

Физическо възпитание и спорт

Музика

4

11 05 – 11 40

Математика

Технологии и предприемачество

Изобразител но изкуство

Математика

Математика- ИУЧ

5

11 50 – 12 25

Час на класа

 

Изобразител но изкуство

Околен свят

 

 

1 б клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

2

9 15 – 9 50

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Български език и литература -ИУЧ

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Български език и литература

Музика

Математика

Български език и литература

Музика

4

11 05 – 11 40

Технологии и предприемачество

Математика

Изобразително изкуство

Български език и литература -ИУЧ

Математика- ИУЧ

5

11 50 – 12 25

Час на класа

 

Изобразително изкуство

Околен свят

 

 

1 в клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Български език и литература

2

9 15 – 9 50

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература -ИУЧ

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Математика

Математика

Математика

Български език и литература

Музика

4

11 05 – 11 40

Музика

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Български език и литература -ИУЧ

Математика- ИУЧ

5

11 50 – 12 25

Час на класа

Изобразително изкуство

 

Околен свят

 

 

2 а клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

2

9 15 – 9 50

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Български език и литература -ИУЧ

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Музика

Английски език

Музика

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

4

11 05 – 11 40

Математика

Изобразително изкуство

Околен свят

Английски език

Математика- ИУЧ

5

11 50 – 12 25

Час на класа

Изобразително изкуство

 

Математика -ИУЧ

Технологии и предприемачество

 

2 б клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

2

9 15 – 9 50

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Математика

Български език и литература

Български език и литература -ИУЧ

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Музика

Български език и литература

Околен свят

Музика

Математика- ИУЧ

4

11 05 – 11 40

Математика

Английски език

Изобразително изкуство

Математика - ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

5

11 50 – 12 25

Час на класа

Технологии и предприемачество

Изобразително изкуство

Английски език

 

 

2 в клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Български език и литература

Български език и литература

Околен свят

Български език и литература

Математика- ИУЧ

2

9 15 – 9 50

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Математика -ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Музика

Математика

Математика

Английски език

Български език и литература

4

11 05 – 11 40

Математика

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Музика

Български език и литература -ИУЧ

5

11 50 – 12 25

Час на класа

Английски език

Изобразително изкуство

 

Технологии и предприемачество

 

3 а клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Музика

Български език и литература

Български език и литература

Музика

Български език и литература

2

9 15 – 9 50

Английски език

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература -ЗИП

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Български език и литература

Математика

Английски език

Български език и литература

Математика- ЗИП

4

11 05 – 11 40

Човекът и обществото

Изобразително изкуство

Математика

Физическо възпитание и спорт

Английски език

5

11 50 – 12 25

Математика

Изобразително изкуство

Човекът и обществото

Човекът и природата

Домашен бит и техника

6

12 20 – 13 00

Час на класа

 

 

 

 

 

3 б клас

 

Времетраене на учебен час –

40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 40

Музика

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

Математика- ЗИП

2

8 50 – 9 30

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Английски език

 

9 30 – 10 50

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9 50 – 10 30

Математика

Математика

Български език и литература

Музика

Български език и литература

4

10 40 – 11 20

Английски език

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

Български език и литература -ЗИП

5

11 30 – 12 10

Човекът и обществото

Изобразително изкуство

Човекът и обществото

Физическо възпитание и спорт

Домашен бит и техника

6

12 20 – 13 00

Час на класа

 

 

 

 

 

3 в клас

 

Времетраене на учебен час –

40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 40

Човекът и обществото

Музика

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

2

8 50 – 9 30

Български език и литература

Математика

Английски език

Български език и литература

Математика- ЗИП

 

9 30 – 10 50

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9 50 – 10 30

Английски език

Български език и литература

Музика

Човекът и природата

Български език и литература

4

10 40 – 11 20

Математика

Български език и литература

Математика

Изобразително изкуство

Български език и литература -ЗИП

5

11 30 – 12 10

Домашен бит и техника

Физическо възпитание и спорт

Човекът и обществото

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

6

12 20 – 13 00

Час на класа

 

 

 

 

 

3 г клас

 

Времетраене на учебен час –

40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 40

Английски език

Български език и литература

Човекът и обществото

Български език и литература

Музика

2

8 50 – 9 30

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Математика- ЗИП

 

9 30 – 10 50

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9 50 – 10 30

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Математика

Човекът и природата

Английски език

4

10 40 – 11 20

Човекът и обществото

Математика

Английски език

Изобразително изкуство

Български език и литература

5

11 30 – 12 10

Музика

Домашен бит и техника

Физическо възпитание и спорт

Изобразител но изкуство

Български език и литература -ЗИП

6

12 20 – 13 00

Час на класа

 

 

 

 

 

4 а клас

 

Времетраене на учебен час –

40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 40

Български език и литература

Английски език

Човекът и обществото

Математика

Физическо възпитание и спорт

2

8 50 – 9 30

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Английски език

Математика- ЗИП

 

9 30 – 10 50

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9 50 – 10 30

Математика

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Български език и литература

4

10 40 – 11 20

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Български език и литература

Български език и литература -ЗИП

5

11 30 – 12 10

Английски език

Човекът и природата

Изобразително изкуство

Домашен бит и техника

Музика

6

12 20 – 13 00

Час на класа

 

 

 

 

 

4 б клас

 

Времетраене на учебен час –

40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 40

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Български език и литература

2

8 50 – 9 30

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

Математика

Български език и литература -ЗИП

 

9 30 – 10 50

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9 50 – 10 30

Музика

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Математика- ЗИП

4

10 40 – 11 20

Математика

Човекът и обществото

Човекът и природата

Български език и литература

Изобразител но изкуство

5

11 30 – 12 10

Физическо възпитание и спорт

Математика

Английски език

Домашен бит и техника

Изобразител но изкуство

6

12 20 – 13 00

Час на класа