1 а клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Околен свят

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

2

9 15 – 9 50

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература -ИУЧ

Български език и литература -ИУЧ

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Математика

Математика

Математика

Физическо възпитание и спорт

Музика

4

11 05 – 11 40

Физическо възпитание и спорт

Технологии и предприемачество

Изобразително изкуство

Математика

Математика- ИУЧ

5

11 50 – 12 25

Час на класа

 

Изобразително изкуство

Музика

 

 

1 б клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Математика

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

2

9 15 – 9 50

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература -ИУЧ

Български език и литература -ИУЧ

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Математика

Музика

4

11 05 – 11 40

Околен свят

Български език и литература

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Математика- ИУЧ

5

11 50 – 12 25

Час на класа

Музика

Изобразително изкуство

 

 

 

1 в клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Музика

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Български език и литература

2

9 15 – 9 50

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература -ИУЧ

Български език и литература -ИУЧ

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Математика

Математика

Български език и литература

Математика

Музика

4

11 05 – 11 40

Околен свят

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Изобразително изкуство

Математика- ИУЧ

5

11 50 – 12 25

Час на класа

 

Технологии и предприемачество

Изобразително изкуство

 

 

2 а клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Околен свят

Музика

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

2

9 15 – 9 50

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература -ИУЧ

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Физическо възпитание и спорт

Математика

Математика

Математика -ИУЧ

Музика

4

11 05 – 11 40

Математика

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Математика- ИУЧ

5

11 50 – 12 25

Час на класа

Технологии и предприемачество

 

Изобразително изкуство

Английски език

 

2 б клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Околен свят

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

2

9 15 – 9 50

Математика

Математика

Български език и литература

Математика -ИУЧ

Български език и литература -ИУЧ

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Български език и литература

Английски език

Музика

Български език и литература

Математика- ИУЧ

4

11 05 – 11 40

Технологии и предприемачество

Български език и литература

Математика

Изобразително изкуство

Английски език

5

11 50 – 12 25

Час на класа

Български език и литература

 

Изобразително изкуство

Музика

 

2 в клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

Математика-ИУЧ

Български език и литература -ИУЧ

2

9 15 – 9 50

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Математика- ИУЧ

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Математика

Математика

Математика

Български език и литература

Английски език

4

11 05 – 11 40

Околен свят

Музика

Технологии и предприемачество

Български език и литература

Изобразително изкуство

5

11 50 – 12 25

Час на класа

Английски език

 

Музика

Изобразително изкуство

 

3 а клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Български език и литература

Български език и литература

Човекът и природата

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

2

9 15 – 9 50

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература -ИУЧ

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Английски език

Човекът и обществото

Математика

Математика- ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

4

11 05 – 11 40

Математика

Математика

Английски език

Човекът и обществото

Математика- ИУЧ

5

11 50 – 12 25

Музика

Компютърно моделиране

Изобразително изкуство

Английски език

Технологии и предприемачество

6

12 20 – 13 00

Час на класа

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

 

 

 

3 б клас

 

Времетраене на учебен час –

40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 40

Математика

Български език и литература

Човекът и природата

Човекът и обществото

Технологии и предприемачество

2

8 50 – 9 30

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Математика- ИУЧ

 

9 30 – 10 50

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9 50 – 10 30

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт

Математика

Математика- ИУЧ

Български език и литература

4

10 40 – 11 20

Български език и литература

Математика

Музика

Английски език

Български език и литература -ИУЧ

5

11 30 – 12 10

Български език и литература

Човекът и обществото

Компютърно моделиране

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

6

12 20 – 13 00

Час на класа

 

Английски език

Изобразително изкуство

 

 

3 в клас

 

Времетраене на учебен час –

40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 40

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Човекът и природата

Човекът и обществото

Български език и литература

2

8 50 – 9 30

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература -ИУЧ

 

9 30 – 10 50

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9 50 – 10 30

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Математика - ИУЧ

Математика- ИУЧ

4

10 40 – 11 20

Математика

Български език и литература

Математика

Компютърно моделиране

Изобразително изкуство

5

11 30 – 12 10

Музика

Човекът и обществото

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

6

12 20 – 13 00

Час на класа

 

Технологии и предприемачество

Английски език

 

 

4 а клас

 

Времетраене на учебен час –

 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 40

Човекът и природата

Български език и литература

Английски език

Музика

Английски език

2

8 50 – 9 30

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Математика- ЗИП

 

9 30 – 10 50

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9 50 – 10 30

Математика

Математика

Математика

Български език и литература

Български език и литература

4

10 40 – 11 20

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Музика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература -ЗИП

5

11 30 – 12 10

Английски език

Изобразително изкуство

Човекът и обществото

Математика

Домашен бит и техника

6

12 20 – 13 00

Час на класа

 

Физическо възпитание и спорт

 

 

 

4 б клас

 

Времетраене на учебен час –

40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 40

Математика

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

2

8 50 – 9 30

Физическо възпитание и спорт

Математика

Английски език

Математика

Математика- ЗИП

 

9 30 – 10 50

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9 50 – 10 30

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

4

10 40 – 11 20

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Изобразително изкуство

Български език и литература -ЗИП

5

11 30 – 12 10

Човекът и природата

Музика

Човекът и обществото

Изобразително изкуство

Домашен бит и техника

6

12 20 – 13 00

Час на класа

 

Музика

 

 

 

4 в клас

 

Времетраене на учебен час –

40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 40

Човекът и природата

Математика

Български език и литература

Математика

Музика

2

8 50 – 9 30

Математика

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Български език и литература

 

9 30 – 10 50

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9 50 – 10 30

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

Български език и литература

Български език и литература -ЗИП

4

10 40 – 11 20

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

5

11 30 – 12 10

Домашен бит и техника

Физическо възпитание и спорт

Музика

Човекът и природата

Математика- ЗИП

6

12 20 – 13 00

Час на класа

 

Човекът и обществото

 

 

 

4 г клас

 

Времетраене на учебен час –

40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 40

Човекът и природата

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

Математика- ЗИП

2

8 50 – 9 30

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

 

9 30 – 10 50

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9 50 – 10 30

Български език и литература

Математика

Математика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

4

10 40 – 11 20

Английски език

Изобразително изкуство

Физическо възпитание и спорт

Математика

Български език и литература -ЗИП

5

11 30 – 12 10

Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Човекът и обществото

Музика

Домашен бит и техника

6

12 20 – 13 00

Час на класа

 

Музика