Седмично разписание на учебните занятия

на учениците от I - IV клас

 

1 а клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Околен свят

Български език и литература

Български език и литература

2

9 15 – 9 50

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Български език и литература- ИУЧ

Български език и литература- ИУЧ

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Математика

Български език и литература

Математика

Математика

Музика

4

11 05 – 11 40

Музика

Български език и литература

Изобразително

изкуство

Физическо възпитание и спорт

Математика - ИУЧ

5

11 50 – 12 25

Час на класа

Технологии и предприемачес тво

Изобразително

изкуство

 

 

 

1 б клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Български език и литература

Български език и литература

Околен свят

Български език и литература

Български език и литература

2

9 15 – 9 50

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература- ИУЧ

Български език и литература- ИУЧ

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Физическо възпитание и спорт

Математика

Български език и литература

Математика

Музика

4

11 05 – 11 40

Математика

Технологии и предприемачес тво

Математика

Изобразително

изкуство

Математика - ИУЧ

5

11 50 – 12 25

Час на класа

 

Музика

Изобразително

изкуство

 

 

1 в клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Математика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

2

9 15 – 9 50

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Математика

Български език и литература- ИУЧ

Български език и литература- ИУЧ

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Математика

Музика

4

11 05 – 11 40

Български език и литература

Музика

Околен свят

Изобразително

изкуство

Математика - ИУЧ

5

11 50 – 12 25

Час на класа

 

Технологии и предприемачес тво

Изобразително

изкуство

 

 

2 а клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Околен свят

Български език и литература

2

9 15 – 9 50

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература- ИУЧ

Музика

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Музика

Математика

Математика

Математика - ИУЧ

Математика - ИУЧ

4

11 05 – 11 40

Математика

Английски език

Изобразително

изкуство

Английски език

Физическо възпитание и спорт

5

11 50 – 12 25

Час на класа

Физическо възпитание и спорт

Изобразително

изкуство

Технологии и предприемачес тво

 

 

2 б клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Български език и литература

Български език и литература

Музика

Околен свят

Физическо възпитание и спорт

2

9 15 – 9 50

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Математика - ИУЧ

Български език и литература

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Математика

Математика

Физическо възпитание и спорт

Английски език

Български език и литература- ИУЧ

4

11 05 – 11 40

Музика

Технологии и предприемачес тво

Български език и литература

Изобразително

изкуство

Математика - ИУЧ

5

11 50 – 12 25

Час на класа

Английски език

Български език и литература

Изобразително

изкуство

 

 

2 в клас

 

Времетраене на учебен час –

35 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 30 – 9 05

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

Околен свят

Математика - ИУЧ

2

9 15 – 9 50

Математика

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

 

9 50 – 10 20

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

10 20 – 10 55

Български език и литература

Математика

Математика

Музика

Български език и литература- ИУЧ

4

11 05 – 11 40

Български език и литература

Музика

Изобразително

изкуство

Математика -ИУЧ

Технологии и предприемачес тво

5

11 50 – 12 25

Час на класа

Английски език

Изобразително

изкуство

Физическо възпитание и спорт

 

 

3 а клас

 

Времетраене на учебен час –

40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 40

Английски език

Човекът и обществото

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

2

8 50 – 9 30

Български език и литература

Английски език

Компютърно

моделиране

Английски език

Български език и литература- ИУЧ

 

9 30 – 9 50

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9 50 – 10 30

Български език и литература

Български език и литература

Математика

Математика - ИУЧ

Физическо възпитание и спорт

4

10 40 – 11 20

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Човекът и природата

Човекът и обществото

Математика - ИУЧ

5

11 30 – 12 10

Математика

Математика

Физическо възпитание и спорт

Изобразително

изкуство

Технологии и предприемачес тво

6

12 20 – 13 00

Час на класа

Музика

 

Изобразително

изкуство

 

 

3 б клас

 

Времетраене на учебен час –

40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 40

Математика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Английски език

Математика - ИУЧ

2

8 50 – 9 30

Английски език

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

 

9 30 – 9 50

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9 50 – 10 30

Български език и литература

Английски език

Компютърно

моделиране

Математика - ИУЧ

Български език и литература

4

10 40 – 11 20

Български език и литература

Математика

Математика

Човекът и обществото

Български език и литература- ИУЧ

5

11 30 – 12 10

Физическо възпитание и спорт

Човекът и обществото

Човекът и природата

Изобразително

изкуство

Музика

6

12 20 – 13 00

Час на класа

 

Технологии и предприемачес тво

Изобразително

изкуство

 

 

3 в клас

 

Времетраене на учебен час –

40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 40

Български език и литература

Математика

Човекът и природата

Математика - ИУЧ

Български език и литература

2

8 50 – 9 30

Български език и литература

Човекът и обществото

Български език и литература

Английски език

Български език и литература- ИУЧ

 

9 30 – 9 50

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9 50 – 10 30

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Математика

Български език и литература

Математика - ИУЧ

4

10 40 – 11 20

Математика

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Човекът и обществото

Физическо възпитание и спорт

5

11 30 – 12 10

Английски език

Изобразително

изкуство

Английски език

Технологии и предприемачес тво

Компютърно

моделиране

6

12 20 – 13 00

Час на класа

Изобразително

изкуство

Музика

 

 

               

 

4 а клас

 

Времетраене на учебен час –

 40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 40

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература- ИУЧ

2

8 50 – 9 30

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

 

9 30 – 9 50

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9 50 – 10 30

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Компютърно

моделиране

Математика - ИУЧ

4

10 40 – 11 20

Математика

Математика

Математика

Математика

Математика - ИУЧ

5

11 30 – 12 10

Музика

Човекът и природата

Изобразително

изкуство

Човекът и обществото

Човекът и природата

6

12 20 – 13 00

Час на класа

 

Изобразително

изкуство

 

Технологии и предприемачес тво

 

4 б клас

 

Времетраене на учебен час –

40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 40

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

2

8 50 – 9 30

Български език и литература

Български език и литература

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература- ИУЧ

 

9 30 – 9 50

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9 50 – 10 30

Математика

Човекът и природата

Математика

Математика

Английски език

4

10 40 – 11 20

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Човекът и обществото

Човекът и природата

Математика - ИУЧ

5

11 30 – 12 10

Музика

Математика

Изобразително

изкуство

Компютърно

моделиране

Математика - ИУЧ

6

12 20 – 13 00

Час на класа

 

Изобразително

изкуство

 

Технологии и предприемачес тво

 

4 в клас

 

Времетраене на учебен час –

40 мин.

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8 00 – 8 40

Български език и литература

Математика

Математика

Български език и литература

Английски език

2

8 50 – 9 30

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература- ИУЧ

 

9 30 – 9 50

ГОЛЯМО МЕЖДУЧАСИЕ

3

9 50 – 10 30

Математика

Български език и литература

Английски език

Физическо възпитание и спорт

Математика - ИУЧ

4

10 40 – 11 20

Музика

Български език и литература

Човекът и обществото

Математика

Математика - ИУЧ

5

11 30 – 12 10

Английски език

Човекът и природата

Изобразително

изкуство

Човекът и природата

Технологии и предприемачес тво

6

12 20 – 13 00

Час на класа

Компютърно

моделиране

Изобразително

изкуство