СЕДМИЧНО   РАЗПИСАНИЕ   НА   ЧАСОВЕТЕ   ПО

СПОРТНИ    ДЕЙНОСТИ    И    МОДУЛ   ФВС

 

клас

Спортни дейности/Модул

Преподавател

Ден

Час на провеждане

Забележки

1.

I „а“

Гимнастика

 Румяна Христова

четвъртък

12.25

всяка седмица

2.

I „б“

Гимнастика

 Румяна Христова

четвъртък

13.00

всяка седмица

3.

I „в“

Гимнастика

 Румяна Христова

вторник

13.35

всяка седмица

4.

II „а“

Гимнастика

 Румяна Христова

вторник

11.50

всяка седмица

5.

II „б“

Гимнастика

 Румяна Христова

петък

13.30

всяка седмица

6.

II „в“

Гимнастика

 Румяна Христова

вторник

13.00

всяка седмица

7.

III „а“

Туризъм

 Анелия Димитрова

сряда

12.20

2 часа -

през седмица

8.

III „б“

Туризъм

 Марияна Драголова

сряда

12.20

2 часа -

през седмица

9.

III „в“

Туризъм

 Десислава Войчева

сряда

12.20

2 часа -

през седмица

10.

III „г“

Туризъм

 Красимира Рускова

четвъртък

12.20

2 часа -

през седмица

11.

IV „а“

Туризъм

Радостина Върбанова

петък

12.20

2 часа -

през седмица

12.

IV „б“

Туризъм

Красимира Буздрева

петък

12.20

2 часа -

през седмица

13.

V „а“

Волейбол

 Румяна Христова

четвъртък

13.40

2 часа -

през седмица

14.

V „б“

Волейбол

 Румяна Христова

понеделник

14.25

всяка седмица

15.

VI „а“

Волейбол

 Румяна Христова

четвъртък

13.40

2 часа -

през седмица

16.

VI „б“

Волейбол

 Румяна Христова

сряда

13.40

2 часа -

през седмица

17.

VI „в“

Волейбол

 Румяна Христова

сряда

13.40

2 часа -

през седмица

18.

VII „а“

Туризъм

 Румяна Христова

петък

14.10

2 часа -

през седмица

19.

VII „б“

Туризъм

 Румяна Христова

петък

14.10

2 часа -

през седмица