Родителски срещи за всички паралелки:

І  учебен срок - 26.10.2017 г.; 16.01.2017 г. и приемен ден на учителите

ІІ учебен срок -  14.03.2018 г.; 09.05.2018 г. и приемен ден на учителите

 

Родителска среща за 7 клас - месец май, по график съобразен чрез Община Габрово

 

Работно време на педагогическия съветник - 09.00 до 15.00 часа, стая №5