Родителски срещи за всички паралелки:

І  учебен срок - 13.11.2018 г.; 08.01.2019 г. и приемен ден на учителите

ІІ учебен срок -  14.05.2019 г. и приемен ден на учителите

 

Родителска среща за 7 клас - по график, съобразен чрез Община Габрово

 

Работно време на педагогическия съветник - 09.00 до 15.00 часа, стая №5