ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ

КЛАС

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

КАБИНЕТ

I А

РАДОСТИНА ВЪРБАНОВА

СРЯДА

12:35 – 13:35

34

I Б

КРАСИМИРА БУЗДРЕВА

СРЯДА

12:35 – 13:35

35

I В

ТЕОДОРА КАРАПАВЛОВА

СРЯДА

12:35 – 13:35

9

II А

СВЕТЛАНА ЧЕЛЕБИЕВА

ВТОРНИК

13:00 – 14:00

30

II Б

ГАЛИНА НАЧЕВА

ВТОРНИК

12:35 – 13:35

29

II В

СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА

СРЯДА

11:50 – 12:50

26

III А

ВАЛЕРИЯ КОЛЕВА

ПЕТЪК

12:20 – 13:20

31

III Б

ДАНИЕЛА КАЗАНДЖИЕВА

ЧЕТВЪРТЪК

13:00 – 14:00

32

III В

РОСИЦА ДИМИТРОВА

ЧЕТВЪРТЪК

13:00 - 14:00

7

IV А

АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА

ВТОРНИК

11:30 – 12:30

36

IV Б

МАРИЯНА ДРАГОЛОВА

ЧЕТВЪРТЪК

12:20 – 13:20

22

IV В

ДЕСИСЛАВА ВОЙЧЕВА

ЧЕТВЪРТЪК

12:20 – 13:20

10

IV Г

КРАСИМИРА РУСКОВА

ВТОРНИК

11:30 – 12:30

33

II-IV

ТЕМЕНУГА АТАНАСОВА

ВТОРНИК

12:45 – 13:55

5

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

СТАЯ

    НЕЛИ ПЕЙКОВА

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

14 00 – 15 00

27

    МАРИЯНА АЛЕКСАНДРОВА

ЧЕТВЪРТЪК

14 00 – 15 00

11

    ЕМИЛИЯ НЕДКОВА

ЧЕТВЪРТЪК

14 00 – 15 00

28

    ДАРИНА ПРОДАНОВА

ВТОРНИК

14 00 – 15 00

20

    ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА

СРЯДА

14 00 – 15 00

19

    МАРИЯ КОСТОВА

СРЯДА

14 00 – 15 00

21

    СВЕТЛАНА АНТОВА

ЧЕТВЪРТЪК

14 00 – 15 00

16

    ГРИША ГАТЕВ

ВТОРНИК

14 30 – 15 30

17

НАТАЛИЯ ЦАНЧЕВА

ВТОРНИК

14 00 – 15 00

12

    РУМЯНА ХРИСТОВА

ПОНЕДЕЛНИК

14 00 – 15 00

физкултурен салон

II етаж