ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ

КЛАС

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

КАБИНЕТ

I A

СВЕТЛАНА ЧЕЛЕБИЕВА

ЧЕТВЪРТЪК

 12.40 - 13.40 

30

I Б

ГАЛИНА НАЧЕВА

ПОНЕДЕЛНИК

 13.00 – 14.00 

29

I В

СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА

ВТОРНИК

 12.30 – 13.30 

26

II А

ВАЛЕРИЯ КОЛЕВА

ЧЕТВЪРТЪК

13.00 - 14.00 

31

II Б

ДАНИЕЛА КАЗАНДЖИЕВА

СРЯДА

13.00 - 14.00 

32

II В

РОСИЦА ДИМИТРОВА

ЧЕТВЪРТЪК

13.00 - 14.00 

7

III А

АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА

СРЯДА

 12.20 – 13.20 

36

III Б

ДЕСИСЛАВА ВОЙЧЕВА

ЧЕТВЪРТЪК

 12.30 – 13.30 

10

III В

КРАСИМИРА БУЗДРЕВА

ВТОРНИК

 13.00 – 14.00 

35

III Г

КРАСИМИРА РУСКОВА

СРЯДА  

 12.20 – 13.20 

33

IV А

РАДОСТИНА ВЪРБАНОВА

ЧЕТВЪРТЪК

 12.20 – 13.20 

34

IV Б

КРАСИМИРА БУЗДРЕВА

СРЯДА

12.30 – 13.30

35

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

СТАЯ

    НЕЛИ ПЕЙКОВА

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

14 00 – 15 00

27

    МАРИЯНА АЛЕКСАНДРОВА

ПОНЕДЕЛНИК

14 00 – 15 00

11

    ЕМИЛИЯ НЕДКОВА

ВТОРНИК

14 00 – 15 00

28

    ДАРИНА ПРОДАНОВА

ВТОРНИК

14 00 – 15 00

20

    ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА

ВТОРНИК

14 30 – 15 30

19

    МАРИЯ КОСТОВА

СРЯДА

14 30 – 15 30

21

    СВЕТЛАНА АНТОВА

ЧЕТВЪРТЪК

14 00 – 15 00

16

    ГРИША ГАТЕВ

СРЯДА

14 00 – 15 00

17

НАТАЛИЯ ЦАНЧЕВА

ЧЕТВЪРТЪК

14 00 – 15 00

12

    РУМЯНА ХРИСТОВА

ЧЕТВЪРТЪК

13 40 – 14 40

физкултурен салон

II етаж