ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ I - IV КЛАС

 

КЛАС

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

СТАЯ

I A

    СВЕТЛАНА ЧЕЛЕБИЕВА

ВТОРНИК

12.30 – 13.30

30

I Б

    ГАЛИНА НАЧЕВА

ПЕТЪК

12.30 – 13.30

29

I В

    СИЛВИЯ ВAСИЛЕВА

ВТОРНИК

13.00 -14.00

26

II А

    ВАЛЕРИЯ КОЛЕВА

ВТОРНИК

13.10 -14.10

31

II Б

    ДАНИЕЛА КАЗАНДЖИЕВА

ВТОРНИК

13.10 -14.10

32

II В

    РОСИЦА ДИМИТРОВА

ВТОРНИК

13.10 -14.10

 7

III А

    АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА

ВТОРНИК

13.00 – 14.00

36

III Б

    МАРИЯНА ДРАГОЛОВА

СРЯДА

12.30 – 13.30

9

III В

    ДЕСИСЛАВА ВОЙЧЕВА

СРЯДА

12.30 – 13.30

10

III Г

    КРАСИМИРА РУСКОВА

ВТОРНИК

13.00 – 14.00

33

IV А

    РАДОСТИНА ВЪРБАНОВА

ПОНЕДЕЛНИК

13.10 – 14.10

34

IV Б

    КРАСИМИРА БУЗДРЕВА

СРЯДА

11.30 – 14.30

35

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ V - VII КЛАС

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

СТАЯ

    НЕЛИ ПЕЙКОВА

ПОНЕДЕЛНИК

12 00 – 13 00

27

    МАРИЯНА АЛЕКСАНДРОВА

ЧЕТВЪРТЪК

13 40 – 14 40

11

    ЕМИЛИЯ НЕДКОВА

ВТОРНИК

12 00 – 13 00

28

    ДАРИНА ПРОДАНОВА

ВТОРНИК

13 00 – 14 00

20

    ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА

ПЕТЪК

13 30 – 14 30

19

    МАРИЯ КОСТОВА

СРЯДА

13 30 – 14 30

21

    СВЕТЛАНА АНТОВА

ПОНЕДЕЛНИК

13 50 – 14 50

16

    ГРИША ГАТЕВ

ЧЕТВЪРТЪК

13 30 – 14 30

17

НАТАЛИЯ ЦАНЧЕВА

ВТОРНИК

14 00 – 15 00

12

    РУМЯНА ХРИСТОВА

ПОНЕДЕЛНИК

13 50 – 14 50

физкултурен салон

II етаж