Проект "Твоят час" - tvoiatchas.mon.bg/About.aspx

Заявление и декларация за информирано съгласие за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект "Твоят час"  (Приложение № 2) - Приложение_2.doc

 

 Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект "Твоят час" (Приложение № 4) - Приложение_4.doc

            Групи, които предлага ОУ "Ран Босилек" по проект "Твоят час" 

                                                за учебната 2017 - 2018 год.

1

    English is fun

Занимание по интереси

2

    Welcome to the World of English!

Занимание по интереси

3

    Аз обичам България

Занимание по интереси

4

    Богатствата на нашето слово

Занимание по интереси

5

    Български език и литература - I “а” клас

Обучителни затруднения

6

    Вокална група „Хармония“

Занимание по интереси

7

    Инвестиция в здраве

Занимание по интереси

8

    Клуб „Родолюбие“

Занимание по интереси

9

    Пиша вярно и красиво и чета с разбиране

Обучителни затруднения

10

    Пиша вярно и четливо, чета с разбиране

Обучителни затруднения

11

    Роден край - бащино огнище

Занимание по интереси

12

    Спорт - Бадминтон

Занимание по интереси

13

    Театрално студио "Патиланци"

Занимание по интереси

14

    Туризъм и ориентиране

Занимание по интереси

15

    Уча и творя сред природата

Занимание по интереси

16

    Четем, пишем, общуваме

Обучителни затруднения