4

Клас

Заглавие на учебника или учебното помагало

Издателство и авторски колектив

1.       

IV – ти

Български език и литература

“Булвест 2000” – Борисова

2.       

IV – ти

Читанка

„Булвест 2000” – Борисова

3.       

IV – ти

Тетрадка по български език №1

„Булвест 2000” – Борисова

4.       

IV – ти

Тетрадка по български език № 2

„Булвест 2000” – Борисова

5.       

IV – ти

Тетрадка за развитие на речта

„Булвест 2000” – Борисова

6.       

IV – ти

Тетрадка по четене

„Булвест 2000” – Борисова

7.       

IV – ти

Английски език

Пиърсън Едюкейшън – Р. Холт

8.       

IV – ти

Тетрадка по английски език

Пиърсън Едюкейшън – Р. Холт

9.       

IV – ти

Математика

„Булвест 2000” – Богданова

10.   

IV – ти

Тетрадка по математика № 1

„Булвест 2000” – Богданова

11.   

IV – ти

Тетрадка по математика № 2

„Булвест 2000” – Богданова

12.   

IV – ти

Човекът и обществото

„Булвест 2000” – Кушева, Пенин

13.   

IV – ти

Човекът и обществото - тетрадка

„Булвест 2000” – Кушева, Пенин

14.   

IV – ти

Човекът и природата

„Булвест 2000” – Максимов

15.   

IV – ти

Човекът и природата - тетрадка