ДАТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ В IV КЛАС ЗА УЧЕБНА 2017/2018 Г.
 

Български език и литература – 10 май 2018 г.

Математика – 14 май 2018 г.

Човекът и обществото – 16 май 2018 г.,

Човекът и природата – 17 май 2018 г.