Заповед на директора на ОУ "Ран Босилек" за утвърждаване на прием на ученици в 5 клас за учебната 2017/2018 г.

Заповед 5 клас.pdf

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ, ИЗБРАХТЕ ЛИ УЧИЛИЩЕ ЗА СВОЕТО ДЕТЕ?

 

     Спазвайки изискванията на нормативните актове  за приемане на ученици в училище, ОУ "Ран Босилек" създаде следните правила за прием в първи клас с цел обоснован избор и осигуряване на ред за приемане в училището:  

Регламент за прием на ученици в 1 клас за учебната 2017-2018 г.pdf

Заповед за утвърждаване на училищен план-прием в 1 клас за учебната 2017-2018 г.pdf 

Комисия за прием на ученици в 1 клас за учебната 2017-2018 г.pdf

График на дейностите за прием на ученици в 1 клас за учебната 2017-2018 г.pdf

Критерии за прием в 1 клас за учебната 2017-2018 г.pdf

Район на ОУ Ран Босилек.pdf

Децата от района на ОУ „Н. Войновски“ и на ОУ „Ц. Дюстабанов“ ползват критерия за близост до учебното заведение, в което и училище в Габрово да кандидатстват.

 

Заявление за участие в класиране за прием в 1 клас.pdf

   

     Подаването на документите за участие в класиране за прием в първи клас се извършва по график в ОУ "Ран Босилек" от 8.00 часа до 16.00 часа.