ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 г.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВО КЛАСИРАНЕ.pdf

     Съгласно График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2019/2020 г., записването на класираните деца е на 6 юни и 7  юни 2019 г.

Работно време на комисията по прием: от 9,00 ч. до 17,00 ч.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

Във връзка с поставен въпрос, Община Габрово дава следното пояснение:

Електронната система за прием в първи клас (https://priem.gabrovo.bg/), за първо класиране е отворена за регистриране, редактиране, отказване на заявления за прием до 23,59 часа на 31 май 2019 г.

Системата дава възможност да избирате до 8 желани училища, които имате възможност да подредите по Ваше желание, като по този ред се извършва и класирането. Ако детето не се класира по първо желание, то ще бъде класирано по второ или следващо желание.

В случай, че сте посочили само 1 желание (1 училище) и детето не бъде класирано, то ще може да кандидатства за прием в I клас на второ класиране само за училищата, в които са останали свободни места след първо класиране.

 

 

   УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Община Габрово Ви информира, че Централизираната система за прием в първи клас (https://priem.gabrovo.bg/) ще бъде отворена за регистрация в 11 часа на 28 май.

     От 20 до 28 май 2019 г. на посочения сайт ще имате възможност да проверите адресната регистрация на Вашето дете.

     На сайта можете да видите Графика на дейностите по приема в първи клас, както и ръководство за регистрация на бъдещ първокласник.

        За допълнителна информация можете да се обръщате към Дирекция „Образование и социални дейности“ на Община Габрово:

  • Габриела Умникова – стая №6, тел.: 066 818 319
  • Петя Стефанова – стая №5, тел.: 066 818 343
  • Катя Робова – стая №4, тел.: 066 818 381,

както и на е-mail: obrazovanie@gabrovo.bg

 

    АКТУАЛИЗИРАН ПРОЕКТ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС

 

www.gabrovo.bg/bg/news-article/7450