ГРАФИК  НА  УЧЕБНИТЕ  ЧАСОВЕ

за прогимназиален етап: V-VII клас

от 04.02.2021 г.

 

Час

Времетраене

1 час

08 00 – 08 40

2 час

08 50 – 09 30

3 час

09 40 – 10 20

голямо междучасие: 10 20 – 10 40

4 час

10 40 – 11 20

5 час

11 30 – 12 10

6 час

12 20 – 13 00

7 час

13 10 – 13 50

8 час

14 00 – 14 40