Уважаеми ученици и родители,

Заповядайте на тържествено откриване на учебната 2018/2019 година на 17 септември 2018 г от 9.00 часа в двора на училището.

Родителски срещи по паралелки за началото на учебната 2018/2019 г.

 

I AI БI В  - 05.09.2018 г. от  17 30 ч.

III A, III Б, III В - 04.09.2018 г. от  18 00 ч.

IV Г - 04.09.2018 г. от  17 30 ч.

V A , V Б – 11.09.2018 г. от 17 30 ч.

VI A , VI Б - 11.09.2018 г. от 17 30 ч.

За всички останали паралелки родителски срещи ще бъдат насрочени след 17.09.2018 г.