ОУ "Ран Босилек"- Габрово  - първи клас

КЛАСИРАНИ ДЕЦА – първо класиране

 

Регистрационен номер

Случаен номер

Точки от предимства

Зона

1

228

83

310

1

2

239

164

308

1

3

208

335

308

1

4

193

103

307

1

5

47

120

307

1

6

65

30

300

1

7

227

36

300

1

8

298

40

300

1

9

11

48

300

1

10

17

50

300

1

11

247

60

300

1

12

190

86

300

1

13

92

89

300

1

14

240

91

300

1

15

282

93

300

1

16

356

105

300

1

17

191

108

300

1

18

236

122

300

1

19

156

125

300

1

20

261

130

300

1

21

210

132

300

1

22

22

153

300

1

23

131

173

300

1

24

58

200

300

1

25

151

207

300

1

26

174

218

300

1

27

34

227

300

1

28

38

237

300

1

29

118

252

300

1

30

175

253

300

1

31

252

255

300

1

32

241

258

300

1

33

220

262

300

1

34

46

275

300

1

35

32

288

300

1

36

4

341

300

1

37

330

51

200

2

38

161

82

200

2

39

277

343

200

2

40

202

354

200

2

41

126

72

107

3

42

28

74

100

3

43

315

124

100

3

44

123

143

100

3

45

269

160

100

3

46

215

216

100

3

47

16

310

100

3

48

73

97

15

4

49

201

175

13

4

50

132

192

13

4

51

166

240

8

4

52

192

1

6

4

53

49

61

6

4

54

25

73

6

4

55

64

101

6

4

56

95

188

6

4

57

248

190

6

4

58

52

194

6

4

59

134

201

6

4

60

274

245

6

4

61

237

264

6

4

62

235

271

6

4

63

270

279

6

4

64

225

94

0

4

65

68

135

0

4

66

234

141

0

4

 

 

 

 УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
 

Община Габрово Ви информира, че Централизираната система за прием в първи клас (https://priem.gabrovo.bg/) ще бъде отворена за регистрация в 11:00 часа на 27 май 2021 г. Ще имате възможност да регистрирате Вашето дете до 23:59 часа на 31 май 2021 г.

При затруднения с регистрацията, можете да се обръщате за съдействие към всички училища в Габрово (начално, основни и средни общообразователни) и към Дирекция „Образование и социални дейности“ на Община Габрово.

В събота, 29.05.2021 г., ще има дежурни учители във всички училища от 8:30 до 14:00 часа, а в Община Габрово от 8:30 до 17:00 часа. Дежурният служител в Община Габрово ще Ви посрещне на служебния вход на сградата, след обаждане на телефон 066/818 319.

        На сайта на Община Габрово https://gabrovo.bg можете да видите Графика на дейностите по приема в първи клас и ръководство за регистрация на бъдещ първокласник.

                За допълнителна информация можете да се обръщате към следните експерти от Дирекция „Образование и социални дейности“ на Община Габрово:

  • Габриела Умникова – стая №6, тел.: 066 818 319
  • Петя Стефанова – стая №5, тел.: 066 818 343
  • Катя Робова – стая №4, тел.: 066 818 381

и писмено на е-мейл: obrazovanie@gabrovo.bg.

 ПРИЕМ В 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.

 

Система за прием на ученици в 1 клас в общинските училища на територията на община Габрово https://priem.gabrovo.bg/