ПРИЕМ В 1 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 г.

 

Система за прием на ученици в 1 клас в общинските училища на територията на община Габрово https://priem.gabrovo.bg/