ГРАФИК

за организиране и провеждане на часа по Спортни дейности в първи и пети клас, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД-09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката

 

I клас – СПОРТНА ГИМНАСТИКА

клас

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

IA

/

/

/

1150 - 1225

/

IБ

/

/

/

/

1150 - 1225

IВ

/

/

/

/

1300 – 1335

 

V клас – ВОЛЕЙБОЛ

клас

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

VA

/

/

Всяка първа и трета седмица от месеца

1340 – 1500

/

/

VБ

/

/

Всяка втора и четвърта седмица от месеца

1340 – 1500

/

/

VВ

/

/

/

/

Всяка първа и трета седмица от месеца

1340 – 1500