ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ

 

КЛАС

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

СТАЯ

I A

    ВАЛЕРИЯ КОЛЕВА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

12.00 – 13.00

12.30 -13.30

31

I Б

    ДАНИЕЛА КАЗАНДЖИЕВА

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

12.30 -13.30

12.30 -13.30

32

I В

    РОСИЦА ДИМИТРОВА

ЧЕТВЪРТЪК

ПЕТЪК

12.30 -30.30

11.50 – 12.50

7

II А

    АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА

ВТОРНИК

ЧЕТВЪРТЪК

13.05 -14.05

12.30 -13.30

36

II Б

    МАРИЯНА ДРАГОЛОВА

ВТОРНИК

ЧЕТВЪРТЪК

13.05 -14.05

12.30 -13.30

9

II В

    ДЕСИСЛАВА ВОЙЧЕВА

ВТОРНИК

ЧЕТВЪРТЪК

13.05 -14.05

12.30 -13.30

10

II Г

    КРАСИМИРА РУСКОВА

ПОНЕДЕЛНИК

ЧЕТВЪРТЪК

12.30 – 13.30

12.30 -13.30

33

III А

    РАДОСТИНА ВЪРБАНОВА

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

12.15 – 13.15

12.15 – 13.15

34

III Б

    КРАСИМИРА БУЗДРЕВА

СРЯДА

ЧЕТВЪРТЪК

12.15 – 13.15

12.15 – 13.15

35

IV А

    СВЕТЛАНА ЧЕЛЕБИЕВА

ВТОРНИК

ЧЕТВЪРТЪК

13.10 – 14.10

12.45 – 13.45

30

IV Б

    ГАЛИНА НАЧЕВА

ВТОРНИК

СРЯДА

13.10 – 14.10

12.45 -13.45

29

 

преподавател

ден

час

стая

    НЕЛИ ПЕЙКОВА

ЧЕТВЪРТЪК

14 00 – 15 00

27

    МАРИЯНА АЛЕКСАНДРОВА

ВТОРНИК

14 00 – 15 00

11

    ЕМИЛИЯ НЕДКОВА

СРЯДА

14 00 – 15 00

28

    МАРИЯ КОСТОВА

ВТОРНИК

14 00 – 15 00

21

    СВЕТЛАНА АНТОВА

СРЯДА

14 00 – 15 00

16

    ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА

ЧЕТВЪРТЪК

14 00 – 15 00

19

    ГРИША ГАТЕВ

ПОНЕДЕЛНИК

14 00 – 16 00

17

    РУМЯНА ХРИСТОВА

ВТОРНИК

14 00 – 15 00

физкултурен салон

II етаж

    ЖЕНИ КОСТОВА

ПОНЕДЕЛНИК

14 00 – 15 00

12

    ДАРИНА ПРОДАНОВА

ПОНЕДЕЛНИК

14 00 – 15 00

20