ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С РОДИТЕЛИ

КЛАС

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

СТАЯ

I A

    ВАЛЕРИЯ КОЛЕВА

СРЯДА

13.00 -14.00

31

I Б

    ДАНИЕЛА КАЗАНДЖИЕВА

ЧЕТВЪРТЪК

14.00 – 15.00

32

I В

    РОСИЦА ДИМИТРОВА

ПОНЕДЕЛНИК

12.30 – 13.30

7

II А

    АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА

СРЯДА

12.30 -13.30

36

II Б

    МАРИЯНА ДРАГОЛОВА

СРЯДА

12.30 -13.30

9

II В

    ДЕСИСЛАВА ВОЙЧЕВА

СРЯДА

12.30 -13.30

10

II Г

    КРАСИМИРА РУСКОВА

ВТОРНИК

13.05 – 14.05

33

III А

    РАДОСТИНА ВЪРБАНОВА

ЧЕТВЪРТЪК

11.20 – 12.20

34

III Б

    КРАСИМИРА БУЗДРЕВА

ВТОРНИК

13.00 – 14.00

35

IV А

    СВЕТЛАНА ЧЕЛЕБИЕВА

ЧЕТВЪРТЪК

11.30 – 12.30

30

IV Б

    ГАЛИНА НАЧЕВА

СРЯДА

12.30 – 13.30

29

 

преподавател

ден

час

стая

    НЕЛИ ПЕЙКОВА

ПОНЕДЕЛНИК

12 00 – 13 00

27

    МАРИЯНА АЛЕКСАНДРОВА

ВТОРНИК

13 30 – 14 30

11

    ЕМИЛИЯ НЕДКОВА

ВТОРНИК

12 00 – 13 00

28

    МАРИЯ КОСТОВА

ВТОРНИК

13 30 – 14 30

21

    СВЕТЛАНА АНТОВА

ПОНЕДЕЛНИК

14 00 – 15 00

16

    ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА

ЧЕТВЪРТЪК

14 30 – 15 30

19

    ГРИША ГАТЕВ

ЧЕТВЪРТЪК

14 00 – 15 00

17

    РУМЯНА ХРИСТОВА

ПОНЕДЕЛНИК

14 00 – 15 00

физкултурен салон

II етаж

    ЖЕНИ КОСТОВА

ВТОРНИК

13 30 – 14 30

12

    ДАРИНА ПРОДАНОВА

ПОНЕДЕЛНИК

13 00 – 14 00

20