Проект "Твоят час" - tvoiatchas.mon.bg/About.aspx

Заявление и декларация за информирано съгласие за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект "Твоят час"  (Приложение № 2) - Приложение_2.doc

 

 Анкетна карта за ученици, които желаят да участват в занимания по интереси в проект "Твоят час" (Приложение № 4) - Приложение_4.doc