ДОБРЕ ДОШЛИ НА СТРАНИЦАТА НА ОУ "РАН БОСИЛЕК" - ГАБРОВО

    Свободни места за учебната 2017/2018 г.

    1 клас - няма свободни места

    2 клас - няма свободни места

    3 клас -  4 свободни места

    4 клас - няма свободни места

    5 клас -  няма свободни места

    6 клас - 10 свободни места

    7 клас - 7 свободни места