УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ,

    

    Съгласно т.8 от   График на дейностите за осъществяване на прием в 1 клас за учебната 2017/2018 г.jpg , разработен от Регионално управление на образованието - Габрово, срокът за подаване на молби (заявления) за кандидатстване в първи клас е от 18 април 2017 г. до 31 май 2017 г. 

  Подаването на документите за прием в първи клас се извършва по график в канцеларията на училището от 8.00 часа до 16.00 часа.

 ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!