Съгласно Заповед № РД-04-382 / 30.03.2017 г. на Директора на ОУ „Ран Босилек“ – Габрово за утвърждаване на план-прием в първи клас за учебната 2017/2018 г. – броят на местата в паралелките е запълнен и няма свободни места.

     Съгласно Заповед № РД-04-382-А / 30.03.2017 г. на Директора на ОУ „Ран Босилек“ – Габрово за утвърждаване на план-прием в пети клас за учебната 2017/2018 г. има 5 свободни места

 

В останалите класове ОУ "Ран Босилек" обявява следните свободни места за учебната 2017/2018 г.

 

        2 клас - няма свободни места

        3 клас - 8 свободни места

        4 клас - няма свободни места

        6 клас - 10 свободни места

        7 клас - 6 свободни места

 

    Информацията е актуална към 17.07.2017 г.

    Допълнителна информация на телефон 066/ 807 516.