В сайта на Община Габрово е публикуван Проект на Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на община Габрово.

     На основание на чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Габрово, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата.

     Наредбата, както и приложенията към нея може да видите от тук: http://gabrovo.bg/bg/article/5505 

 ЗА ВАС, СЕДМОКЛАСНИЦИ!